English Deutsch Facebook

Jaro na úseku Péče o přírodu

Největší část toho letos připadla na rekultivace v lomech.V lomu Mokrá jsme letos začali sázet na nové ploše, kde již v minulém roce probíhaly úpravy terénu. Ještě před tím jsme však vybudovali oplocenku čítající sto osmdesát metrů. Zalesňování taktéž probíhalo v lomu Želešice a na lokalitě „Pod Kavkami“. Celkem se nám podařilo vysázet přes dva tisíce sazenic.

V rámci výsadeb jsme uspořádali několik brigád.V Mokré nám pomohli dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus. „Brontíci“ se zapojili i při výsadbách pod Kavkami. Samostatnou výsadbu s veřejností uspořádal Pod Kavkami i Rezekvítek. Nutné je také zmínit pomoc studentů z Fakulty sociálních studií, kteří k nám chodí na praxi.
Jarní výsadby máme tedy za sebou. Co nevidět nastane podzim a s ním další sázení. Mezitím na nás čeká spousta práce s kosením na územích. 

**