English Deutsch Facebook

Nové DVD v prodeji : Silva Gabreta - Jak se rodí šumavský les

Dokument pojednává o životě horské smrčiny na Šumavě. Ve všech ročních obdobích roku 2010 byly natáčeny záběry, které ilustrují, jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa.Pořadem provází ekolog a půdní biolog Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a ředitel ochrany přírody Evropské Komise.

 

Snímek divákovi nabízí srovnání smrkové monokultury s pralesy. Seznamuje diváka s významem vláhy, světla, živin, půdních živočichů a bakterií pro strukturu půdy. Upozorňuje na souvislost mezi kvalitou půdy, její schopností zadržovat vodu a na nutnost ponechání dostatečného množství organické hmoty v lese pro půdní organizmy na jedné straně a povodněmi na straně druhé.

 

Pochopitelně se nevyhne ani kůrovci, věčnému souputníku smrkového lesa. Porovnává rozdílnou teplotu, vlhkost a bohatost podrostu mezi holinou a uschlým lesem s ponechanými stojícími stromy. Poukazuje na odlišnosti mezi odkorněným kmenem a kmenem ponechaným v kůře. Ukazuje, jak probíhá samovolná obnova šumavského horského lesa na různých místech různě rychle. Nabízí využití poznatků z fungování přírodních procesů v péči o celou českou krajinu.

 

Pořad je určený široké veřejnosti. DVD je připraveno i v anglické a německé jazykové verzi.
Hudbu k pořadu připravil Dan Bárta, Filip Jelínek a Jaroslav Fried.

Délka pořadu je 27 minut.

 

DVD s filmem si můžete objednat zde.  

**