English Deutsch Facebook

Život pod vodou

 

délka programu: 2 vyučovací hodiny

cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

požadavky:

 

 

 

Ferda Mravenec nás zavede do světa pod vodou a seznámí nás se zajímavými vodními tvory - chrostíky. Společně si vytvoříme i jejich domeček. Zjistíme, jaké další živočichy můžeme ve vodě potkat. Sami se proměníme na 4 zvířátka a ukážeme si, jak se vyvíjejí od vajíčka k dospělci a čím se živí.

 

Cíle:

Žák pozná a pojmenuje čtyři druhy vodních živočichů (kapr, kachna, chrostík, ropucha). Dokáže seřadit a pojmenovat vývoj těchto živočichů (vajíčko – larva/mládě – dospělec) a vyjmenuje základní složky jejich potravy. Žák popíše vzhled larvy chrostíka a dospělce a přiřadí je do správného prostředí, ve kterém je můžeme najít.

 

 

OBJEDNAT 

**