English Deutsch Facebook

Rozmanitost přírody (1. - 4. třída ZŠ)

 

délka programu: 2 vyučovací hodiny

cílová skupina: 1. - 4. třída ZŠ

požadavky: -

 

 

Co se děje s různými rostlinami během roku? Jak se jim daří v zimě? Porostou na stejném místě jako letos i v příštím roce? A jak se přizpůspbují zvířata střídání ročních období? V programu se děti seznámí s životními cykly rostlin i živočichů.

 

Cíle:

Žák správně zařadí měsíce pod odpovídající roční období. Popíše vývoj rostliny během roku od semene po vykvetení a vytvoření semen. Vysvětlí, proč rostlina vytváří semena. Popíší alespoň u jedné rostliny její proměny v průběhu roku. Vyjmenují vývojová stádia žáby a srovnají s vývojem alespoň jednoho jiného živočicha.

 

Zařazení do RVP pro ZV:

vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět

klíčové kompetence - k učení, komunikativní

 

Doporučujeme rozšířit o terénní program Lesobádání

 

OBJEDNAT 

**