English Deutsch Facebook

Voda a vzduch (1. - 4. třída ZŠ)

 

délka programu: 2 vyučovací hodiny

cílová skupina: 1. - 4. třída ZŠ

požadavky: -

 

 

V jakých podobách můžeme potkat vodu na Zemi? Jak putuje kapka vody přes moře, řeky i oblaka? A proč je vlastně voda důležitá? Poznáme i další živel důležitý pro život – vzduch. Zahrajeme si na kuchaře - uvaříme si vzduch a přitom také zjistíme, z čeho se skládá. Dozvíme se, co vzduch znečisťuje a do jaké míry to můžeme sami ovlivnit. 

 

Cíle:
Žáci si uvědomí důležitost vody a vzduchu, jejich potřebnost pro živé organismy a pro lidskou činnost. Budou umět popsat koloběh vody v krajině a zařadit různé formy vody do 3 kategorií podle skupenství. Získají informace o vzduchu a dokáží vyjmenovat jeho základní vlastnosti a složení. Díky příběhu sami přijdou na to, co znečišťuje vzduchu a jak to sami mohou ovlivnit.

Zařazení do RVP pro ZV:

vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět

klíčové kompetence - občanské, komunikativní a k učení


Doporučujeme rozšířit o terénní program Vasrůvka nad Brnem nebo interiérový program Cesta vody vodovody. 

 

OBJEDNATFotogalerie:

 

**