English Deutsch Facebook

Les jako ekosystém (1. - 4. třída ZŠ)

 

délka programu: 2 vyučovací hodiny

cílová skupina: 1. - 4. třída ZŠ

požadavky: -

 

 

Společně se vydáme po stopách lesních zvířat. Poznáme jednnotlivá lesní patra, co je tvoří, jaká zvířata v nich žijí a co k životu potřebují. Nakonec pro ně postavíme nový les.

 

Cíle:
Žák podle stop určí 4 zvířata (liška, prase divoké, srna a bažant). Žák vyjmenuje, u kterých zvířat je možné na první pohled rozeznat samce od samice a podle jakých znaků. Žák stručně popíše život jednotlivých zvířat (přibližný počet mláďat, potrava a výskyt).  Žák vyjmenuje 5 základních lesních pater (kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové) a stručně popíše jejich funkce. Žák přiřadí do jednotlivých pater živočichy, kteří v daném patře tráví většinu svého života. 
 

Zařazení do RVP pro ZV:

vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět

klíčové kompetence - k učení, komunikativní

průřezové téma: Environmentální výchova

 

Doporučujeme rozšířit o terénní program Lesobádání.

 

OBJEDNATFotogalerie:

 

**