English Deutsch Facebook

Ekopedagogové si vyměňovali zkušenosti na Medlově a Rezekvítek byl u toho

 

Veletrh ekologických výukových programů proběhl v termínu od 30. 8. do 2. 9. 2011 v malebném prostředí hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Akci pořádalo Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina ve spolupráci s občanským sdružením Rezekvítek. Mezi účastníky převládali pracovníci středisek ekologické výchovy, ale potkali byste tu i ekopedagogy zoologických zahrad, učitele a další osoby se zájmem o praktickou ekologickou výchovu. Program Veletrhu tvořily zejména prezentace ekologických výukových programů pro děti předškolního věku a žáky základních a středních škol, diskusní a pracovní dílny, ale i terénní exkurze. Pro účastníky byl připraven doprovodný program ve formě koncertu, promítání filmu „Nová hra“ či besedy na aktuální téma Šumava. Hlavní program Veletrhu byl doplněn o slavnostní zahájení, na které přijali pozvání Ing. Dan Jiránek, předseda svazu měst a obcí a primátor města Kladna, zřizovatele ekocentra Čabárna a Ing. Tomáš Kažmierski – ředitel Odboru nástrojů politiky životního Ministerstva životního prostředí, kteří se v oblasti ekologické výchovy osobně angažují.

 

Na prezentacích výukových programů dávali lektoři svým kolegům možnost zkusit si na vlastní kůži aktivity, pomocí kterých přibližují žákům problematiku daného programu. Novinkou posledních ročníků veletrhu je také společné hodnocení a zpětná vazba na konci každého předvedeného výukového programu. K hodnocení je využíván hodnotící systém vytvořený Pavučinou a řídí jej proškolení hodnotitelé. Cílem veletrhu je, kromě výměny zkušeností, také zvyšování kvality výukových programů, kvality pedagogů a ekologické výchovy celkově. Mezi témata výukových programů, která se na veletrhu objevila, patří například biodiverzita, les a klimatické změny, svět pavouků či vodních bezobratlých, půda a geologie, třídění odpadu, ekodům a další. Rozšířený prostor k prezentaci vlastní vzdělávací a publikační činnosti dostala střediska na burze výukových pomůcek a publikací.

 

Letošní Veletrh se po všech stránkách vydařil  - počasí nám přálo, zúčastnilo se jej na 130 pedagogů a v pěti souběžných blocích proběhlo přes 100 hodin vzdělávacího programu. Finanční podporu veletrhu poskytli Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí. 

**