English Deutsch Facebook

Dobrovolnický den s Motorolou

Ve středu 12. října se konal na Hádech dobrovolnický den se zaměstnanci společnosti Motorola Solutions. Akce se zúčastnilo 21 dobrovolníků, kteří byli rozděleni na dvě skupiny – dopolední a odpolední směnu. První skupina pomáhala na území PP Velká Klajdovka. Jejich úkolem bylo shrabat a vyklidit z plochy seno. Druhá skupina pak působila nedaleko Velké Klajdovky, na Hádeckécké planince. I tady se dobrovolníci věnovali hrabání a tahání sena.

 

V úvodu každé směny byli dobrovolníci seznámeni s územím, jeho historií, základními údaji a důvody ochrany. Také jim přiblížena činnost Rezekvítku, něco málo byly zmíněny přírodě blízké rekultivace, které provádíme. Poté si dobrovolníci přebrali hrábě, vidle, plachty na tahání, pracovní rukavice a dali se do práce.

 

Dobrovolnický den dopadl na výbornou. Naplánovaná práce se stihla všechna. Účastníci dne byli velmi šikovní
a pracovití. Bohužel nám nepřálo počasí a déšť byl spíše na škodu, než k užitku. Nakonec práce každé skupiny byl účastníkům povyprávěn příběh o třech rostlinách – o máčce, dřínu a třemdavě. Za dobře odvedenou práci byli dobrovolníci odměněni sadami karet chráněných území.

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat zaměstnancům společnosti Motorola Solution za ochotu a pomoc při ochraně přírody. Zvláštní díky pak patří za finanční dar v hodnotě 4 700 Kč, kterou nám předala zástupkyně společnosti (částka 2 200 Kč, kterou nám z firemní sbírky věnovali zaměstnanci a 2 500 Kč darovala společnost Motorola Solution).

 

Doufáme, že tato akce není poslední a spolupráce s dobrovolníky bude dále pokračovat.

 

Vilém JurekFotogalerie:

 

**