English Deutsch Facebook

Třídíme s krysou Belisou

 

délka programu: 2 vyučovací hodiny

cílová skupina: MŠ a 1. třída ZŠ

požadavky: -

 

 

Programem děti provází  plyšová krysa Belisa.  Seznámí je se základními druhy materiálů a naučí je tak rozeznávat nejběžnější skupiny odpadků. Společně si osvojíme zásady třídění odpadů a prostřednictvím her si to také vyzkoušíme. Také si ukážeme, co je možné vyrobit z odpadků, které jsme vytřídili.

 

Cíle:

Děti rozpoznají předměty z materiálů papír, plast, sklo a bioodpad. Děti vytřídí tyto čtyři druhy odpadů do správných popelnic. Děti popíší, co se s odpady z barevných popelnic děje a co se z vytříděných odpadů vyrábí.  

 

Zařazení do RVP pro PV:

vzdělávací oblast - Dítě a svět

klíčové kompetence - k učení, k řešení problémů, komunikativní a kompetenci činnostní a občanskou 

 

 

Zařazení do RVP pro ZV:

vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět

klíčové kompetence - k učení, k řešení problémů, komunikativní a občanské

 

Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2018 finančně podpořilo statutární město Brno a Jihomoravský kraj

 

OBJEDNATFotogalerie:

 

**