English Deutsch Facebook

Proběhl 21. sněm Rezekvítku

Jak jistě víte, Rezekvítek netvoří jen jeho zaměstnanci,  se kterými se při naší každodenní činnosti setkáváte. Rezekvítek je především členskou organizací – sdružením občanů. V současnosti tvoří základnu Rezekvítku několik desítek členů a ti se sešli 18. února na Kamenné na tradičním výročním sněmu – letos již jedenadvacátém.

 

Kromě schvalování zprávy o činnosti a hospodaření, revizní zprávy či plánu činnosti a rozpočtu na další rok, proběhly také volby do rady – vedení Rezekvítku. Následná schůze rady pak zvolila ze svého středu předsedu Rezekvítku. V následujícím období tedy Rezekvítek povede nadále předseda Vít Synek a rada ve složení: Josef Hromada, Václav Izák, Petr Kazda, Petra Klašková, Michal Medek a Jana Šotnarová. Revizní komise byla pak zvolena ve složení Blanka Hromadová, Jiří Ištvan a Hanka Synková. Rezekvítek je v dobrých rukou. 

**