English Deutsch Facebook

Úsek pro školy - Ohlédnutí za rokem 2011

Také v roce 2011 se Rezekvítek intenzivně věnoval tvorbě a realizaci ekologických výukových programů pro mateřské, základní i střední školy. Rozšířili jsme nabídku pro školy o 5 výukových programů, dva terénní, dva interiérové a jeden starší jsme upravily pro děti z MŠ. Oba terénní výukové programy vznikly v rámci projektu OPVK, se zaměřením na vodní a lesní biotop. Terénní programy jsou určené po žáky 1. stupně ZŠ, oba jsou velmi oblíbené. Interiérové výukové programy jsou na téma třídění odpadů a zdravá strava. Tyto programy jsou zacíleny především na děti mateřských škol, ale také na žáky prvních tříd ZŠ. V současnosti tedy Rezekvítek školám nabízí celkem 18 výukových programů. V roce 2011 jsme zrealizovali 142 výukových programů s celkovou účastí 3048 osob.

 

Dále jsme v loňském roce pořádali naše tradiční ekovýchovné brigády zvané Děti pečují o přírodu, které jsou zaměřené na poznávání chráněných území města Brna přímo v terénu. Akce Děti pečují o přírodu jsou realizovány v rámci projektu OPVK. V uplynulém roce proběhlo 56 akcí a zúčastnilo se jich 1184 lidí (z toho žáků 1119 a 65 pedagogů).  

 

V roce 2011 úspěšně pokračuje pilotní ověřování dlouhodobého školního projektu „Od semínka k lesu“.  Celkové trvání školního projektu je 1,5 roku a bude ukončen na jaře roku 2012. Modelový školní projekt je zaměřený na lesní ekosystém a všechny jeho části jsou zpracovány s ohledem na aktuální roční období. Do projektu jsou zapojeny 4 brněnské školy, celkem jde o 14 tříd. V průběhu projektu děti pečují o sazenice buků, které na konci projektu samy vysadí do lesa. Za základě projektu vznikde metodika pro pedagogy. 

 

Na závěr mi dovolte krátké resumé. V loňském roce se do aktivit úseku pro školy zapojilo celkem 4334 žáků, 226 pedagogů a celkově jsme uspořádali 198 akcí (výukové programy a Děti pečují o přírodu). Děkujeme všem našim příznivcům a těšíme se na další příjemnou spolupráci v dalších letech. 

**