English Deutsch Facebook

Navštívili jsme orchidejové louky Bílých Karpat

Přes všechny špatné předpovědi nás počasí nezradilo a po mlhavém ránu jsme se mohli těšit na slunečný den. Na sraz před hlavní bránu brněnského výstaviště se dostavilo všech 41 přihlášených účastníků a po vyřízení drobných organizačních formalit, jako evidence a placení, jsme vyrazili na cestu. Zhruba po hodinové cestě se k nám v Uherském Hradišti připojili lektoři z VIS Bílé Karpaty Vladimír Šácha  a Petr Hrabina, kteří nás provázeli malebnou krajinou Bílých Karpat.

Naši výpravu jsme zahájili v lokalitě Hrabina mezi obcemi Slavkov a Strání. Čekala nás asi 4 km cesta lesem. Během nenáročné cesty proběhlo několik zastavení, kdy nás naši průvodci seznamovali s typickými prvky karpatské krajiny, její historií i etnografickými zvláštnostmi. Cestou kolem přírodní památky Uvezené nám také ukázali několik jedovatých i jedlých bylin, které se v těchto lokalitách hojně vyskytují. Na kraji lesa nás okouzlil výhled  na okolní městečka a vesnice, a tam jsme také měli možnost poprvé vidět to, za čím jsme původně přijeli, tedy orchideje. Bohužel zatím ještě nekvetoucí.  Další částí naší pěší výpravy bylo zdolání kopce (naštěstí směrem dolů) na jehož úpatí se nachází přírodní rezervace Drahy. Ta je vyhlášenou lokalitou typických orchidejových luk Bílých Karpat. Opět proběhlo několik tématických zastávek s výkladem a také, bohužel, doslova hledání orchidejí. Jindy bohatě kvetoucí louky nám za své krásy ukázaly jen malý zlomek. Nakonec naše úsilí bylo korunováno úspěchem a naši průvodci pro nás objevili několik exemplářů vstavače vojenského. Také nám, mimo jiné, ukázali drobnou, modře kvetoucí a vzácnou koulenku prodlouženou.

Téměř čtyřhodinovou vycházku jsme zakončili v Horním Němčí, kde na nás čekal náš autobus. Po krátkém občerstvení v penzionu U Bodi jsme vyrazili na zpáteční cestu. Cestou jsme v Hluku a v Uherském Hradišti vysadili naše průvodce a kolem půl páté odpoledne jsme dorazili zpět do Brna.

 

 

Fotogalerii z exkurze naleznete zde 

**