English Deutsch Facebook

Připravujeme Zelený list 2012 - tradiční dětskou přírodovědně-tábornickou soutěž

Soutěž probíhá formou indiánské stezky, na které jsou jednotlivá stanoviště ověřující znalosti a dovednosti soutěžících. Pro umístění je důležitý čas zvýšený o trestné minuty z jednotlivých stanovišť. Množství a náročnost aktivit je samozřejmě přizpůsobena věku účastníků.

 

Soutěží dvoučlenné hlídky v různých věkových kategoriích:
- nejmladší 7 - 9 let
- mladší 10 - 12 let
- starší 13 - 15 let
- dorost 16 - 18 let

Startovné činí 50 Kč za soutěřící osobu.

 


Pro více informací či přihlášky můžete kontaktovat koordinátorku Terezu Žižkovou,telefon: 543 216 483 či e-mail: tereza.zizkova@rezekvitek.cz 

**