English Deutsch Facebook

Jaro na úseku péče o přírodu

Jarní počasí využíváme již tradičně na úseku Péče o přírodu pro výsadby dřevin. Ani letos nenastala výjimka a na přelomu března a dubna jsme začali se sázením. A že toho nebylo málo – celkově jsme vysadili okolo dvou tisíc stromů a keřů v poměrně náročných, kamenitých terénech. V lomu Mokrá jsme dokončili lesnickou rekultivaci, kterou provádíme od podzimu 2010. V Želešicích proběhla náhradní výsadba čítající 1350 stromů. 

 

Letošní výsadby měly dvě zvláštnosti. První z nich je, že jsme v části lomu Mokrá založili ovocný sad. Pro začátek jsme na zkoušku zvolily patnáct ovocných stromů – jabloně, slivoně a třešně. Na podzim bychom chtěli s výsadbou pokračovat a sad rozšířit například o hrušně a oskeruše. Lom Mokrá má díky tomu z tohoto hlediska primát, protože u nás není dalšího kamenolomu, kde by měli ovocný sad. Druhou zajímavostí letošního jara jsou výsadby rychle rostoucích lip srdčitých, které vyšlechtil pan Bednařík ze Slušovic. Lípy vykazují díky předosevní přípravě semen, tzv. stratifikaci, výborný růst a během dvou let dosahují výšky až dvou metrů.Fotogalerie:

 

**