English Deutsch Facebook

Uskutečnili jsme již pátou letošní exkurzi pro veřejnost s názvem Ptáci v Lednici

Exkurze se konala v sobotu 16. 6. 2012. Na sraz před hlavní bránu brněnského výstaviště dorazili všichni přihlášení účastníci a po rychlém vyřízení organizačních formalit jsme vyrazili na cestu. V Mikulově se k nám přidala lektorka z CEV Pálava paní Eva Řezáčová, která pro tento den byla naším průvodcem.

 

Výpravu za vodním ptactvem jsme zahájili před zámkem v Lednici, kde si někteří účastníci exkurze zakoupili vstupenky na odpolední prohlídku zámku. Čekala nás nenáročná procházka upravenými cestami Lednicko-valtického areálu, kolem Zámeckého rybníka k Minaretu, dlouhá cca 2 km. Hned u zámeckého skleníku pod okrasnými tújemi pro nás lektorka posbírala několik podivných šedých chomáčů. Jak jsem se vzápětí dověděli, jednalo se o soví vývržky. Sovy sice nebyly cílem naší exkurze, ale pro mnohé účastníky byly zajímavým zpestřením.  Na první zastávce naší pohodové cesty nás lektorka seznámila se zvláštnostmi zdejší krajiny i soustavou chráněných území, ve kterém se nachází. Při dalším zastavení jsme si mohli prohlédnout letitý dub, který se stal domovem pro larvy tesaříka obrovského. Kolem stromu jsme našli několik částí těla dospělého brouka, který se stal potravou nějakého většího ptáka.

 

 Pomalou chůzí jsme se vydali směrem k Minaretu a bedlivě pozorovali každé zákoutí. Cestou nás naše průvodkyně seznamovala s typickými obyvateli zdejších rybníků a lužních lesů. Během naší cesty jsme měli příležitost pozorovat hnízdící potápku roháče i lysku černou s několika mláďaty. Na ostrovech Zámeckého rybníka hojně hnízdí volavky popelavé, kormoráni i vzácnější kvakoši noční. Nachází se tu i několik velkých hnízd čápa bílého, ze kterých se hlasitě ozývalo typické klapání zobáků. Měli jsme štěstí a zahlédli jsme i několik hus velkých, které zde běžně nehnízdí a naše končiny vyhledávají zejména k zimování.  

 

Téměř tříhodinovou  vycházku jsme zakončili u Minaretu, kde se s námi naše průvodkyně rozloučila. Čas do odjezdu, který byl naplánován na 16 hodinu využili účastníci exkurze k individuální návštěvě zdejších památek a zajímavostí. Zpět do Brna jsme dorazili v pět hodin odpoledne.

 

Petra Plhalová

 

Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout ZDEFotogalerie:

 

**