English Deutsch Facebook

V Brně-Chrlicích již mají studii, jak udělat cesty dětí do školy bezpečnější.

Na jaře letošního roku žáci ze základní školy a mateřské školy Jana Broskvy 3 v Brně-Chrlicích mapovali své cesty do školy a  ze školy a popisovali místa, na kterých se necítí bezpečně. Výstupy mapování se pak zabývala pracovní skupina a dopravní projektant a výsledkem je studie řešení těch nejnebezpečnějších míst. Tuto studii předali ve čtvrtek 28. listopadu žáci starostce městské části Ivaně Telecké.

 

Cílem projektu školy a vlastně celého grantového programu Na Zelenou Nadace Partnerství je zlepšit dopravní situaci v okolí škol a seznámit děti s problematikou silničního provozu. Do mapování cest do školy se zapojili jak děti ze základní školy, tak ze školy mateřské. Na jaře tak vznikla mapa Chrlic s vyznačením nejnebezpečnějších míst. Pracovní skupina složená ze zástupců školy a školky, vedení obce, konzultanta programu Na Zelenou z Rezekvítku a dopravního odborníka vytipovala 5 míst, které mají největší prioritu řešení.

 

Projektant Adolf Jebavý z projekční kanceláře ADOS pak zpracoval studii řešení jednotlivých nebezpečných míst. Velkým problémem je například křižovatka a silnice vedoucí přímo kolem školy. Zde se ráno střídají auta rodičů přivážející své děti do školy a silnice bohužel slouží i jako jediná příjezdová komunikace k průmyslovému areálu a silu za tratí, takže tu celý den jezdí kamiony, nákladní auta a v době sklizně traktory. Je to nejen nebezpečné pro přicházející a odcházející žáky, ale velký hluk narušuje často i školní vyučování. Další problémová místa jsou v okolních ulicích, kde nejsou vhodné přechody a doprava je větší – například v ulici Ernsta Macha. „Když přecházím ulici Ernsta Macha, je to tam nepřehledné a není tam přechod“ napsala v mapování žákyně Adriana Hudlíková.

 

Všechny problémy samozřejmě nemají jednoduchá řešení, v dopravní studii ale škola získala návrhy na řešení těch, u kterých se je podařilo projektantovy a pracovní skupině najít. Žáci žákovského parlamentu předali hotovou studii slavnostně paní starostce městské části Brno-Chrlice Ivaně Telecké ve čtvrtek 28. listopadu. Paní starostka přislíbila, že se jednotlivými návrhy bude městská část zabývat a hledat cesty na jejich realizaci. Věříme, že žáci brzy uvidí plody své práce alespoň v realizaci některých dílčích opatření.

 

V letošním roce Nadace Partnerství prostřednictvím grantového výzvy Na zelenou rozdělila mezi dvě desítky škol více než 1 milion korun. Generálním partnerem programu je společnost AXA.
Příští, již sedmý ročník grantového programu Na zelenou bude vyhlášen v lednu 2013. O podporu mohou žádat vzdělávací zařízení všech typů z celé ČR.

 

Petr Laštůvka

Rezekvítek

konzultant projektu

kontakty: reditel@rezekvitek.cz, 775 580 203

 

Další kontakty:

Marie Vlčková - ředitelka školy Jana Broskvy 3 – 545 238 103

Ivana Telecká - starostka MČ Brno Chrlice, starostka@chrlice.brno.cz, 545 427 210

Adolf Jebavý - projektant, www.ados.cx, 604 730 164, jebavy@ados.cx

 

Barbora Kolárová - Nadace Partnerství – 608 210 642, barbora.kolarova@nap.cz 

**