English Deutsch Facebook

Den Země pod Špilberkem navštívilo téměř 4000 lidí

Brněnské oslavy Dne Země se konaly v sobotu 20. dubna v parku pod hradem Špilberk. Akce byla úspěšná,  navštívilo ji téměř 4000 návštěvníků. Letošní ročník s tématem Voda pro život pořádala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s Rezekvítkem a dalšími třiceti organizacemi.

 

Na jednotlivých stanovištích si děti mohly vyzkoušet poznávací aktivity spojené právě s tématem vody. Připraveno bylo například pozorování vodních živočichů, pokusy s povrchovým napětím vody či koloběhem vody. Za splněné úkoly děti dostávaly součásti dřevěného vodního mlýnku, který si v cílovém stanovišti mohly sestavit a vyzkoušet.

 

Na stanovišti Rezekvítku byla připravena hra s aktuálním jarním tématem –  migrace žab k vodní ploše. Po té, co se děti dozvěděly jaké žáby u nás žijí, žabími skoky zdolaly opičí dráhu a dostaly se k žabímu podchodu – tunelu, který je převedl pod pomyslnou silnicí, na které jezdila auta, až k rybníčku. Tady děti čekal poslední úkol seřazení vývojových stádií žab.

 

Na informačních stáncích organizací měli lidé možnost dozvědět se o ekologických problémech, koupit si inspirativní publikace o životním prostředí, nebo třeba i živé stromky k výsadbě. Nechyběly ani ukázky tradičních řemesel. Nadace Partnerství slavnostně zahájila provoz Otevřené zahrady, kde společně s Lipkou představila hravá interaktivní stanoviště určená pro výuku žáků ze základních škol.

 

V kulturním doprovodném programu se představilo Studio Aldente s divadelním představením pro děti, pohybové studio Cyranovy boty či divadlo ÚDIF s fyzikálními experimenty spojenými s vodou. Kulturní program zakončila koncertem brněnská kapela Budoár staré dámy.  

 

Akce se konala pod oficiální záštitou radního Jihomoravského kraje Jaroslava Parolka, finančně ji podpořil Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Mediálním partnerem akce bylo Rádio Petrov a RadioR.Fotogalerie:

 

**