English Deutsch Facebook

Sraz s duchem místa byl nezapomenutelný

   Pro velký zájem v minulém roce jsme se rozhodli i letos zopakovat vycházku do Kamenné kolonie. Z důvodu většího „komfortu“ účastníků i hlasových možností průvodce jsme opět pevně stanovili maximální počet účastníků. Pro tentokrát se nám ale podařilo uspokojit všechny zájemce o prohlídku těchto kouzelných míst Brna.

   Před vstupem do Kamenné kolonie z ulice s příznačným názvem Kamenná, si účastníci před klášterem tzv. „Alžbětinek“ vyslechli z úst Petry Plhalové (externí průvodkyně Rezekvítku) něco málo o jeho historii a poslání. Po výstupu příkrého kopce byla exkurze, oproti předchozím, zahájena návštěvou vitrážové dílny Atyp. Její majitelé se zabývají kromě výroby klasických okenních vitráží také výrobou drobných dekoračních předmětů a šperků technikou Tiffany. Prošli jsme Kamenku od východu k západu a při občasných zastávkách se účastníci dověděli zajímavé informace o fenoménu dělnických kolonií, jejich vzniku, obyvatelích i zajímavé historii. K vidění byla i historická fotografie Kamenné kolonie z dob její vzniku. Protože nás tentokrát neomezoval blížící se soumrak mohla podniknout výstup na skalku, nad Kamennou kolonií, většina účastníků a pokochat se tak výhledem do okolí. Poté jsme již všichni vstoupili do úzkých uliček  tzv. spodní Kamenky a podlehli jejímu neodolatelnému kouzlu.

   Části exkurze se účastnil i reportér z Brněnského deníku. Jeho reportáž i s fotogalerií můžete shlédnout na: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/zit-v-kamence-to-tam-spis-umrit-smeji-se-lide-20130416.html 

 

 


  

**