English Deutsch Facebook

Péče o přírodu - fotoalbum z roku 2013

Podívejte se na několik fotografií, které ilustrují práci úseku Péče o přírodu během roku 2013.
Na fotografiích naleznete dokumentaci zakázkové práce pro základní školy, pohledy do krásné přírody, revitalizace lomů, údržbu a péči v chráněných územích.

Fotogalerie:
Konec zimy se nesl ve znamení několika sněhových náporů. Poznaly to i koniklece. V době, kdy stačily vykvést, napadl sníh. Díky tomu ale máme jedinečné snímky konikleců ve sněhu.Studenti z Rajhradu s námi spolupracovali i v zimě (PP Medlánecké kopce).Úsek Péče o přírodu také tvořil – vyvýšené záhony (ZŠ Újezd u Brna).Úsek Péče o přírodu také tvořil – nový typ tabule nesoucí název REZE (ZŠ Újezd u Brna).V roce 2013 jsme vyráběli cedule pro téměř deset památných stromů (památná lípa u Tišnova). Nezapomenutelné okamžiky a výhledy z Velké Klajdovky.Stepní lokality nám přichystaly několik překvapení.
 Na Kamenném vrchu se objevilo neobyčejně husté kolo kohoutků lučních (Lychnis flos-cuculi).Stepní lokality nám přichystaly několik překvapení.
 Na Kavkách vykvetlo neobyčejně mnoho třemdav bílých (Dictamnus albus).V lomu Želešice postupně přirůstají vysázené duby, lípy, babyky, jeřáby, hlohy a mnoho dalších druhů dřevin.Kde bylo potřeba, sekalo se (VKP Pod Oříšky).Hrabání sena na závrtech v Moravském krasu.Ze závrtů v Moravském krase jsme sklízeli velké množství stařiny.Na Tribuně jsme provedli klasické sečení.Nakládání sena se mnohdy stávalo kolektivní záležitostí (PP Medlánecká skalka).Poznáte, kdepak to je? 
Poradíme, není to na Hádech.S péčí pomáhal také pejsek Kairo (PP Kavky).V lomu Mokrá jsme se opravdu nikdy nenudili…

 

**