English Deutsch Facebook

„To není země, to je zahrádka“

Louky plné krásných orchidejí i malebné výhledy čekaly na účastníky exkurze do NPR Zahrady pod Hájem u Velké nad Veličkou.

 

čtyři fotografie orchidejí

Počasí nám tentokrát přálo, a tak se zájemci mohli nerušeně kochat poklady bělokarpatské květeny počínaje vzácnými tořičem čmelákovitým či rudohlávkem jehlancovitým a vstavačem vojenským konče.  
Zkušený lektor a pedagog Vladimír Šácha ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty během asi pětikilometrové procházky představil nejen populární rostlinstvo, ale i historii a ekologii lokality. Podrobně povyprávěl též o krajových odrůdách ovocných dřevin, neboť rezervace se do velké míry sestává z původních sadů. Ty jsou navíc od r. 1991 doplňovány sadem genofondovým, do nějž ochranáři koncentrují cenné druhy jako hrušeň oharkula, oskeruše, mišpule či slivoň durancie. Interaktivní výklad, zapojující v rámci různých aktivit i účastníky samotné, završil Šácha historkami o návratu vlků do tamního kraje či rozborem výhod pařezinového hospodaření v místních lesích.
Odpoledne se našel ještě dostatek času na zmrzlinu a příjemný neformální rozhovor nad sklenkou zlatavého moku v místním lokále. Vskutku hodnotně naplněná neděle.

 

Na příští exkurzi se můžete těšit v sobotu 12. července. Pojedeme do Rudky u Kunštátu, kde nás čeká návštěva jeskyně i zahrad.Fotogalerie:

 

**