English Deutsch Facebook

Čtyřicet sedm metrů pod Mikulovem

           Před deštivým srpnem je nejlépe schovat se pod zem, řekli si patrně účastníci exkurze za geologickými zajímavostmi Mikulova, kterou Rezekvítek uspořádal poslední prázdninovou sobotu.

 

S energickou a optimismem sršící lektorkou Evou Řezáčovou z Centra ekologické výchovy Pálava jsme se potkali přímo u vstupu do areálu geoparku Turold a obratem jsme zmizeli pod střechou místního občerstvení. Tam jsme při horké kávě schováni před deštěm vyslechli rozšafný výklad o přírodních zajímavostech Mikulovska, jeho historii i různých způsobech ochrany; vše doplněno bohatým obrazovým materiálem. Zajímavým zpestřením byla ukázka vzácného netopýra stromového, kterého náhodou zrovna odchytli místní jeskyňáři.

            Když déšť ustal, přesunuli jsme se do samotného geoparku, kde nás paní lektorka ještě oblažila hrstí zajímavých informací o vystavených nerostech. Brzy na to jsme se s ní rozloučili a vydali se vstříc zlatému hřebu 47 metrů pod zem – do unikátní jeskyně Na Turoldu. Tento útvar vzniklý převážně v puklinách a postrádající tedy tradiční krápníkovou výzdobu, se místo toho může pochlubit speciální výzdobou „turoldskou“ a mimořádně nízkou vlhkostí vzduchu. Jeskyně zaujala i tvůrce seriálu ČT Brno Vzhůru dolů! (věnujícího se nejzajímavějším jeskyním v Česku), kterým se při natáčení v jedné díře prý zasekl Arnošt Goldflam. Naši účastníci se naštěstí „zasekli“ jen u výstavky zajímavých nerostů a kosterních pozůstatků nacházející se v jednom z nejnižších zákoutí jeskyně.  

            Po vybřednutí z hlubin zpátky do dusného vlhka jsme se vydali příjemnou procházkou kolem židovského hřbitova a přes vyhlídkovou věž Kozí hrádek na autobus, jenž nás před čtvrtou hodinou odpolední dovezl zpět do opět se kabonícího Brna.Fotogalerie:
Netopýr stromový

 

**