English Deutsch Facebook

Úsek Péče o přírodu v letních obrazech

renovace panelů naučné stezky na Kamenném vrchu

Díky grantové podpoře Společně pro Brno od Nadace
Veronica renovujeme panely naučné stezky na Kamenném vrchu. Během posledních let se cedule setkaly s nepřízní neukázněných návštěvníků. Na podzim se můžete těšit na staronové tabule, které budou úměrné kráse místní přírodní rezervace.

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.

 

 

brigádnici na chráněných územích

I letos jsme do týmu přijali partu šikovných brigádníků, kteří nám pomáhali na územích. A vlastně, proč jim nepoděkovat? Jmenovitě: Dáši, Míši, Aničce, Martině, Liborovi, Honzovi a Radovi. Zvláštní díky patří Martinovi, hvězdě tohoto fotopříběhu, který s obrovským nasazením vede pracovní skupiny a odvádí poctivou ochranářskou práci.Když je potřeba něco vykopat a kope-li se v lomu na Hádech, kde je to samý šutr, musíme povolat silnější kalibry než krompáč, majzlík a kladivo. Inu stalo se a pracovníci úseku Péče o přírodu nabyli nových zkušeností s bouracím kladivem a dokonce rozbrušovačkou. To všechno pro novou naučnou stezku na Hádech.

 

 


Rezekvítek má tu čest pečovat o jednu z nejcennějších lokalit v ČR v prostředí dobývacích prostor a sice v lomu Mokrá, v části zvané Mezi lomy. Právě na tuto lokalitu se jezdí dívat mnoho odborníků. V rámci letního managementu jsme zde provedli velmi citlivou mozaikovou seč. Škoda, že ten výsledek půjde vidět nejdříve až za rok.Co to je? říkáte si asi. To asi autor zapomněl protřídit fotky a zůstala mu tam nějaká nepovedená? Ba ne! Takto vypadá sférický snímek z měření zapojení korun a defoliace z porostu lesnického rekultivace v lomu Mokrá. Série vyhodnocených fotek provádíme v rámci výzkumu, který nám pak bude sloužit pro určení míry prořezávek a dalších parametrů pro posílení biodiverzity v lomu.Fotogalerie:
Díky grantové podpoře Společně pro Brno od Nadace
Veronica renovujeme panely naučné stezky na Kamenném vrchu. Během posledních let se cedule setkaly s nepřízní neukázněných návštěvníků. Na podzim se můžete těšit na staronové tabule, které budou úměrné kráse místní přírodní rezervace.

 I letos jsme do týmu přijali partu šikovných brigádníků, kteří nám pomáhali na územích. A vlastně, proč jim nepoděkovat? Jmenovitě: Dáši, Míši, Aničce, Martině, Liborovi, Honzovi a Radovi. Zvláštní díky patří Martinovi, hvězdě tohoto fotopříběhu, který s obrovským nasazením vede pracovní skupiny a odvádí poctivou ochranářskou práci.Když je potřeba něco vykopat a kope-li se v lomu na Hádech, kde je to samý šutr, musíme povolat silnější kalibry než krompáč, majzlík a kladivo. Inu stalo se a pracovníci úseku Péče o přírodu nabyli nových zkušeností s bouracím kladivem a dokonce rozbrušovačkou. To všechno pro novou naučnou stezku na Hádech. Když je potřeba něco vykopat a kope-li se v lomu na Hádech, kde je to samý šutr, musíme povolat silnější kalibry než krompáč, majzlík a kladivo. Inu stalo se a pracovníci úseku Péče o přírodu nabyli nových zkušeností s bouracím kladivem a dokonce rozbrušovačkou. To všechno pro novou naučnou stezku na Hádech. Rezekvítek má tu čest pečovat o jednu z nejcennějších lokalit v ČR v prostředí dobývacích prostor a sice v lomu Mokrá, v části zvané Mezi lomy. Právě na tuto lokalitu se jezdí dívat mnoho odborníků. V rámci letního managementu jsme zde provedli velmi citlivou mozaikovou seč. Škoda, že ten výsledek půjde vidět nejdříve až za rok.Co to je? říkáte si asi. To asi autor zapomněl protřídit fotky a zůstala mu tam nějaká nepovedená? Ba ne! Takto vypadá sférický snímek z měření zapojení korun a defoliace z porostu lesnického rekultivace v lomu Mokrá. Série vyhodnocených fotek provádíme v rámci výzkumu, který nám pak bude sloužit pro určení míry prořezávek a dalších parametrů pro posílení biodiverzity v lomu.

 

**