English Deutsch Facebook

Projekt FNNO - školní projekt pro MŠ

Spolu s Pozemkovým spolkem Hády – Lamacentrem realizujeme projekt FNNO Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství.

 

První aktivita Čtyři roucha přírody je zaměřena na práci s dětmi z deseti vybraných mateřských školek.
Na děti a paní učitelky čeká v průběhu roku spousta úkolů. Budou se seznamovat se změnami v přírodě, cvičit fantazii, manuální zručnost i paměť. Ale hlavně, hned na začátku si každá třída vysadila svůj vlastní stromeček, na který se budou moci chodit dívat.

 

    

 

Bývalý sad na úpatí Hádů je k tomuto účelu přímo ideální. Děti tu pod naším dohledem vysázely oskeruše, starobylý druh ovocného stromu, pro který jsou na Hádech vhodné podmínky a v minulosti tu rostl.

A jak to takovým prckům šlo? Nádherně! Všechny děti se snažily a zvládly splnit každý úkol, aby si vysloužily od víly sazeničku. A protože děti jsou malé, ale šikovné, hezky společně pak stromeček zasadily
do země a daly mu vše potřebné. Rození zahradníci!

 

Školky od nás v říjnu dostaly balíček s výukovými pomůckami, pracovní listy a metodiku pro první období školního projektu na téma podzim. S výrobou pomůcek nám vydatně pomáhali dobrovolníci z organizace APLA.

Velké díky patří:

Kateřině Šindlerové, Elizavetě Kuznetcové, Janě Kosové, Ludmile Troppové a Romaně Kubátové

Děkujeme!

 

 

 

logoling FNNO

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejna a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz  www.eeagrants.org

 

 Fotogalerie:

 

**