English Deutsch Facebook

Za svitu baterek po stopách historie

Mimořádný zájem vzbudila exkurze konaná na sv. Martina do průmyslových areálů Vlněna a Mosilana. Účastníků se přihlásilo tolik, že se ani na jeden turnus nevešli – na jaře tedy dojde na druhé kolo a dokonce bude uspořádán i mimořádný večer na téma Vlněna přímo na Rezekvítku. Znovu se tedy ukázalo, jak atraktivní příběh Vlněny stále je.

 

O to jsme raději, že se na vycházku podařilo získat lektory nad jiné povolané. Dovnitř objektů nás pustil správce Vlněny pan Šťovíček, který o areál pečuje už padesát let. Přežil zde již mnoho majitelů různých národností i mnoho plánů, jak s objekty naložit, a rád se o ně s účastníky podělil. Navíc mohl doplnit řadu osobních vzpomínek a příběhů, které se zde za ta léta odehrály. Ohlas vzbudila například historka, kterak do Vlněny po náhonu připlula krajta tygrovaná.

 

Výklad doplňoval a později převzal architekt Martin Klenovský, který se o Vlněnu dlouhodobě zajímá, organizuje zde kulturní akce Vlna a dokonce se na tomto místě ženil. Nadto se mezi účastníky neplánovaně objevila pamětnice paní Menšíková, bývalá zaměstnankyně Vlněny, která tak mohla vyprávění lektorů okořenit mnoha detaily z praxe. Jako normovačka například naměřila, že obsluhovačky tzv. skacích strojů naběhají za směnu celých osm kilometrů.     

 

Snad ani tolik nevadilo, že se nedlouho po začátku exkurze setmělo. Sporý svit lamp a mihotavých baterek dodal toulkám zchátralým areálem patřičně tajemnou a dobrodružnou atmosféru. Pohled do opuštěných hal ještě plných starých špulek od nití, a zvláště pak výhled na večerní Brno ze střechy objektu, patřily k nezapomenutelným zážitkům.

 

Po dvou hodinách objevování Vlněny v sobě ještě většina návštěvníků našla dostatek energie na přesun do blízké Mosilany a na dlouhé diskuse s architektem Klenovským o potenciálu a využití starých průmyslových areálů, úskalích památkové péče a podobně.

 

Fotky poskytli Miriam Hronová a Martin Vyhnal.Fotogalerie:

 

**