English Deutsch Facebook

Projekt „Čtyři roucha přírody“

V každém stromku oskeruše / objeví se nová duše.

Duše víly stromové / čeká na jméno nové…


Odstartovali jsme pilotní ověřování nového dlouhodobého školního projektu, jehož cílem je rozšířit a zatraktivnit pro děti z MŠ environmentální výchovu,

která se v projektu prolíná s prvky zážitkové pedagogiky. Součástí je také praktická činnost zaměřená na obnovu extenzivního sadu.
Děti se seznamují s pestrostí a proměnami přírody v průběhu roku, absolvují 4 výukové programy (2 terénní, 2 interiérové) a splní aktivity 4 období (podzim, zima, jaro, léto). Aktivity plní děti ve školce pod vedením paní učitelky.
Projektem děti provází stromová víla, která se zrodila poté, co děti v sadu na Hádech zasadily strom oskeruši. Každá třída má svoji oskeruší vílu, kterou si děti pojmenovaly a v průběhu roku pro ni vyrábí šaty. Víla se  dětem pravidelně ozývá, posílá jim krátké vzkazy o tom, co se zrovna děje v sadu a okolí. Tyto vzkazy uvádějí jednotlivé aktivity a úkoly, které děti plní.

 

Další informace o projektu jsou zde.

 

  logolink fnno

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz  www.eeagrants.orgFotogalerie:

 

**