English Deutsch Facebook

První místo v rekultivační soutěži

Rezekvítek oslavil úspěch v národním kole mezinárodní soutěže Quarry Life Award 2014.
Vilém Jurek a jeho multioborový tým se v národním kole ČR umístil na prvním místě. Vítězný projekt nese název Zapojení života na Břidle – Příklady možností obnovy přírodního prostředí lomu Mokrá a věnuje se časové a prostorové vizi lomu Břidla v dobývacím prostoru Mokrá. Patnáctičlenná skupina odborníků hodnotila místní biodiverzitu a navrhovala postupy, jak ji posílit a současně bezpečně zapojit do života lomu veřejnost.

 

 Fotogalerie:
autor fotografie: http://www.quarrylifeaward.cz

 

**