English Deutsch Facebook

Jak pomoci Mendlovu náměstí? Zastavět ho!

Těmito nečekanými návrhy hýřil v úterý 9.12. architekt a urbanista Roman Čerbák, který vedl exkurzi s názvem Nepovedená místa na Mendlovo náměstí a přilehlý brownfield. I přes chladné počasí sešel se na ní slušný počet účastníků, kteří trpělivě napínali sluch, aby slyšeli průvodcův výklad neustále rušený lomozem husté dopravy. Právě tu označil Čerbák za jeden z největších problémů místa. Na to konto připomněl dávno zapomenutý fakt, že rušné prostranství, které je dnes uzlem MHD, bývalo kdysi ze dvou třetin zastavěné klasickou blokovou zástavbou. Samotné náměstí se nacházelo pouze před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Útulný ráz prostranství dodával protékající Svratecký náhon a množství stromů.

To vše bohužel zmizelo – jednak pod tlakem dopravy, jednak jako oběť necitlivých asanací. Funkcionalistický odpor ke starým a „nehygienickým“ městským strukturám, které je třeba nahradit přehlednými panelákovými sídlišti, naštěstí pominul; dnes se naopak začínají čím dál více projevovat výhody kompaktního „města pro lidi“. Tedy takového, které není přecpané auty, veřejná prostranství mají přiměřené měřítko a vše podstatné se nachází v docházkové vzdálenosti.

Proto se architekt Čerbák rozhodně postavil proti likvidaci posledního domu stojícího uprostřed Mendlova náměstí (po níž mnozí volají).  Dům, který je ve skutečnosti funkcionalistickou památkou, je poslední prvek členící rozsáhlé prostory „Mendláku“. Jeho odstraněním by prý vzniklo obrovské prostranství naprosto nepřiměřené dispozicím vnitřního města, čímž by se místo stalo pro člověka ještě odcizenějším.

Už za tmy se pak exkurze přesunula na zarostlý a pustý prostor bývalé továrny nacházející se za řadovou zástavbou vedle ulice Křížová. I ten by prý zasloužil zastavět, rozhodně ne však dalším obřím nákupním centrem, které tam plánuje soukromý investor. Představy, jak s podobnými prostranstvími naložit, rozpoutaly živou diskusi, která posléze pokračovala i v blízké nálevně, kam se úzký okruh posledních nadšenců přesunul.

Tímto pro letošek exkurze Rezekvítku skončily. Zůstaňte však s námi, již teď plánujeme exkurze na rok 2015.Fotogalerie:

 

**