English Deutsch Facebook

Vlněna večer

Na čtvrtek 19. 3. jsme pro vás připravili dlouho avizovanou besedu, která volně navazuje na podzimní exkurzi do Vlněny. Beseda proběhne od 18:00 do 20:30 hod. v klubovně Rezekvítku (k nám se dostanete vchodem přes Kamennou 4a do dvora).

Těšit se můžete na povídání architektů Klenovského a Čerbáka, autorku projektu revitalizace Vlněny paní Šipulovou a příhody ze života přítomných pamětníků a pamětnic.

Účastnický poplatek činí 60 Kč

Jelikož klubovna Rezekvítku není příliš velká, tak počet míst je omezen. Prosím hlaste se na e-mail: exkurze@rezekvitek.cz nebo na tel.: 543 216 483

Vlněna Vlněna 

**