English Deutsch Facebook

Naučná stezka na Kameňáku v novém

Návštěvníci Kamenného vrchu mohou v současnosti kromě kvetoucích konikleců obdivovat také nově zrekonstruované cedule na Kamenném vrchu. Rezekvítek v rámci projektu „Oživení návštěvnické infrastruktury na Kameňáku opravil“ opravil cedule naučné stezky a zlepšil informovanost o rezervaci a její ochraně. Projekt byl realizován díky podpoře Nadace Veronica a za pomoci jednatřiceti dobrovolníků.

 

Cedule (stojan a tabulky s texty) byly po téměř deseti letech ve špatném stavu. Podepsal se na nich čas a vandalové. Protože nové by byly podstatně dražší, přistoupili jsme ke generální opravě. Společnými silami natřeli a opravili sedm cedulí. Opravy spočívaly ve výměně různých částí, dotažení spojů a výměně kotvících šroubů a textové tabule. Jeden stojan jsme vyrobili úplně nový, protože původní byl zlomen a již nevyhovoval. Okolí cedulí a naučná stezka byly vyčištěny od přečnívajících keřů a větví stromů. V rámci projektu jsme též naistalovali ke vchodům do oplocené části tabule o správném chování a pohybu v rezervaci.

Projekt bychom nemohli uskutečnit bez pomoci dobrovolníků. Proběhly tři brigády – dobrovolníci Rezekvítku provedli nátěr a opravu šesti stojanů a vyrobili nový panel, bývalí i současní pracovníci uskutečnili další nátěry, obnovu kotvení a praktikanti z SOŠZ Rajhrad provedli závěrečné opravy a nátěry.

Realizace projektu se po celkové stránce vydařila. Aktivně bylo zapojeno bezmála čtyřicet osob. Obnova naučné stezky je pozitivem především pro návštěvníky, kteří budou plně informováni, kde se nachází, že se jedná o světově významné místo a jak se k území chovat, aby nedošlo ke škodám na vzácných společenstvech. Pro Rezekvítek to znamená stabilizaci jednoho z nástrojů ekologické osvěty a možnost prezentovat unikátní přírodní rezervaci přiměřeně kultivovaným způsobem.

Finální úpravy byly směřovány k termínu kvetení konikleců, aby návštěvníci byli informování o rezervaci, pakliže zde ještě nikdy nebyli, nebo z minula zapomněli, proč je Kameňák tolik významný. Kolemjdoucích jsme se průběžně ptali, jak se jim nově opravené tabule líbí a jak jsou spokojeni s péčí o Kameňák. Zaznamenali dvě zajímavé odpovědi, o které se s vámi chceme podělit. Muž, důchodce: „Ty cedule jsou jediná ochrana rezervace, jinak by to lidi rozšlapali.“ Žena, mateřská dovolená: „No, doufám, že to teď vydrží, aby si to mohl malý za pár let přečíst.

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.Fotogalerie:

 

**