English Deutsch Facebook

Aktivita Nedej se, přidej se!

Modrá je dobrá aneb přírodovědný kroužek pro lidi s PAS
Každý rok se jeden den v dubnu zahalí svět do modrého hávu k příležitosti oslav Světového dne porozumění autismu. I my jsme ve spolupráci se ZO ČSOP Pozemkovým spolkem Hády a APLOU-JM o. s. tuto cílovou skupinu podpořili.

 

Plánujeme zapojení minimálně 25 osob a naším cílem je zábavnou a příjemnou formou zpřístupnit klientům s PAS environmentální výchovu. Polovina schůzek probíhá na Rezekvítku a druhá v Lamacentru Hády.


Téma první schůzky na Rezekvítku bylo Jarní poslové. Seznámili jsme se s jarními bylinami, zjistili, z jakého materiálu si staví různé druhy ptáků hnízda. Ukázali jsme si, jaké žáby můžeme potkat v naší přírodě, jak se dorozumívají, jak migrují. Naše zážitky jsou velice pozitivní a práce s lidmi s PAS nám přináší radost. Všichni ochotně spolupracují, připravené aktivity je zajímají a baví. Pro nás jsou odměnou jejich úsměvy, zájem a pozitivní zpětná vazba. Na schůzkách jsou kromě samotných účastníků také asistenti. Ti jim pomáhají s plněním aktivit a sami se tak dozvídají nové věci.


V dubnu bude schůzka probíhat v Lamacentru, kde se seznámí se zvířaty. Prakticky si vyzkouší jeden den života na farmě a zároveň natrénují nové dovednosti. Sami si vyzkouší, jak o zvířata pečovat. V dalších měsících nás čeká táboření, výsadba stromků a bádání přímo v přírodě. Pokud Vás náš kroužek zaujal natolik, že byste měli zájem se sami zapojit, rádi vaši pomoc uvítáme!
Zapojit se můžete jako asistent/ka účastníka/ce a v tom případě prosím kontaktujte:  Pavlu Kadlovou (APLA-JM o. s.).

 


Kroužek je financován z projektu FNNO „Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství“, č. 76-FN-045 v rámci klíčové aktivity Nedej se, přidej se!

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.orgFotogalerie:

 

**