English Deutsch Facebook

Semináře pro učitele/ky MŠ

Ve spolupráci s Lipkou pořádáme cyklus seminářů zaměře-ných na využívání a vlastní výrobu pomůcek pro zpestření ekologické výchovy našich nejmenších.
Od začátku roku máme za sebou další tři díly z tohoto cyklu. V lednu proběhl seminář zaměřený na využití originálních pomůcek Rezekvítku na téma LES a v únoru na téma VODA. V obou jsme bohatě čerpali z pomůcek, které Rezekvítek vyrábí do „krabic“ a do výukových programů. V březnu jsme ukazovali zájemcům, jak takové pomůcky vznikají od získávání obrázků přes jejich úpravu až k výslednému laminování a řezání. Pod vedením Kristýny Marešové si šikovné paní učitelky vyrobily a odvezly každá svou originální pomůcku do školky.
A co je ještě před námi? V květnu chystáme dvě terénní praktika, při kterých se mateřinkové učitelky pustí do bádání, odchytu a určování drobných živočichů. Nejprve je Janča Schwarzová zavede na LOUKU a za dva týdny nato se s Peťou Švihelovou zanoří do VODY. Příjemným bonusem pro zúčast-něné je i to, že si některé z použitých pomůcek budou moci odnést s sebou do školek.

 

Zveme na další semináře:

  4. 5. Terénní ekovýchovná praktika – LOUKA
20. 5. Terénní ekovýchovná praktika – VODA

 

 

 

 

 Akce je součástí projektu „Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou výchovu“ č. cz.1.07/1.3.00/48.0137, který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  

**