English Deutsch Facebook

V žabích stopách 9. 4. – Holásecká jezera

Víte, kde se v Brně vyskytuje bobr?  A kde najdeme několik druhů skokanů a ropuch na jednom malém místě?  Pokud zatím netušíte, je to proto, že jste nenavštívili exkurzi V žabích stopách.


Čtvrteční počasí této exkurzi přálo. Bylo slunečno a příjem-ně teplo. Téma přilákalo 15 účastníků včetně dvou zástupců tisku, kteří přišli s úkolem nafotit nějakého toho obojživelníka. Pod vedením známého biologa Mojmíra Vlašína jsme vyrazili od Balbínova pramene podél břehů soustavy jezírek, oddělených jen úzkými hrázemi a lemovanými přírodě blíz-kými porosty stromů a keřů. Na zemi žlutě zářily blatouchy a sasanky a něžně voněly fialky. Možná i kvůli takovým krásám bylo území Holáseckých jezer vyhlášeno přírodní památkou.


Hned ze začátku jsme se mohli pokochat pohledem na hojné skokaní snůšky připomínající napěněný sliz, leč ti, kteří je nakladli, už dávno odskákali jinam. Nejspíš vlivem velikonočního ochlazení se zpozdila aktivita ropuch, které jsme očekávali, takže nakonec jedinou žábu zahlédl právě Mojmír Vlašín, ale než na ni stačil upozornit, zmizela mu.
Co ale zmizet nemohlo, byly bobří stopy. Nejdříve jsme viděli starší ohryzané stromy sklánějící se nad vodou a zanedlouho jsme narazili na úplně čerstvě odhryzané větve. Sám bobr však zůstal skryt.

O co méně jsme nakonec viděli zvířat, o to více jsme se o  nich dozvěděli díky Mojmírovým letitým zkušenostem aznalostem. Příště budeme lépe vědět, kam a jak se dívat, abychom našli.

A perlička na závěr – věkový rozdíl nejmladšího a nejstaršího exkurzisty byl 82 let, a to tomu mladšímu bylo 10!

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.org

 

 Fotogalerie:

 

**