English Deutsch Facebook

ŠP Čtyři roucha přírody - závěrečný program

Na Hádech bylo v posledních dnech jako v pohádce! Děti zazpívaly písničku, zakřičely různá jména: Vodněnko, Leontýnko, Hrušavěnko, ... a z mladých oskeruší vyskočily víly!


Oskeruše zasadily děti z mateřských školek loni na podzim do starého ovocného sadu na Hádech. A teď na závěr celoročního projektu se děti přijely seznámit se svojí vílou, která se s vysazením stromku objevila.
Víla dětem po celou dobu psala dopisy o tom, jak se jí daří a co zde zažívá. Protože pro ni bylo všechno nové, děti jí pomáhaly vyznat se ve změnách probíhajících v přírodě během čtyř ročních období. Za splněné úkoly děti od víly dostaly vždy kousek její podobizny. Každá třída svojí víle vyráběla šaty vyzdobené přírodninami a obrázky ze všech čtyř ročních období.
Děti se ze setkání se svojí vílou opravdu upřímně těšily. O to víc, když se dozvěděly, že taková víla stromová se lidem může zjevit jen jednou za život!   
Šaty pro víly si můžete přijít prohlédnout na závěrečnou výstavu na Hády do Lamacentra. (Otvírací doba zde.) Můžete tam shlédnout 10 šatů, většinou v podobě plakátů, a přečíst a prohlédnout si, jak školní projekt probíhal. Do projektu se zapojilo deset tříd ze sedmi školek z Brna a okolí.
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

 

 

Financováno z projektu FNNO „Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství“, č. 76-FN-045.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.org

 

 

 

 Fotogalerie:

 

**