English Deutsch Facebook

Oživujeme medlánecký biokoridor

Bio… co? Biokoridor! Najdete ho v severní části Medlánek. Jde o pruh dřevin, který lemuje levý břeh Medláneckého potoka od plynofikační stanice až téměř k rybníku. V krajině biokoridory představují ekologicky nejstabilnější a druhově nejpestřejší místa. Slouží především k migraci rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Jsou obvykle tvořeny dřevinnou vegetací a zabezpečují půdoochranou, klimatickou, vodohospodářskou, rekreační, ale i estetickou funkci.

 

Zajímavostí medláneckého biokoridoru je, že se jedná o historicky první vysázený biokoridor v Brně. V roce 2008 Rezekvítek za pomoci ÚMČ Brno-Medlánky navrhl a začal s výsadbou biokoridoru. Koridor tvoří čtyři oplocenky a volné výsadby stromů. Koncem roku 2010 byl ještě rozšířen. Výsadby proběhly za účasti veřejnosti a studentů různých škol, kdy bylo vysázeno přes tisíc dřevin různých výšek i druhů.


Část realizována v letech 2008 – 2009 roste do nebeských výšin. Co nás ale trápí, je stav poslední fáze z roku 2010. Kámen úrazu je prostý – chybí oplocenka, a tak dochází k častým škodám na sazenicích.

 


Celou situaci vyřešil projekt od Nadace Veronica „Společně pro medlánecký biokoridor.“ V plánu je doplnění přibližně dvou set padesáti kusů dřevin a oplocení plochy proti různorodým škůdcům. Před samotnou výsadbou, která se uskuteční až na podzim, ještě proběhne posečení celé plochy a označení zbylých stromků dřevěnými kolíky. Zajímavostí bude zamulčování senem, které pochází z přírodní památky Medlánecké kopce a obsahuje mnoho semen cenných trav a bylin. Tímto způsobem se území biokoridoru přirozeně zatravní. S tímto typem ochrany má Rezekvítek dlouholetou zkušenost, kterou využívá např. i při rekultivacích v lomech.
Projekt je podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.Fotogalerie:

 

**