English Deutsch Facebook

Po stopách konikleců

V říjnu skončila aktivita určená seniorům, která se věnovala konikleci velkokvětému a brněnským chráněným územím, na kterých ho můžeme spatřit.


Po exkurzích, kde si účastníci mohli prohlédout a osahat rostliny i různé živočichy "in natura", následovaly vždy dvě přednášky pro každou ze zúčastněných skupin. První z nich se věnovala historii, současnému využití i přírodnímu přírodní rezervace Kamenný vrch.

Druhá přednáška pak virtuálně zavedla seniory na deset brněnských chráněných území, která svým charakterem suchých a teplých luk vytvářejí příznivé podmínky pro růst nejen koniklece velkého, ale i řady dalších vzácných druhů. Při přednášce jsme seniory seznámili například s územím PP Medlánecké kopce, NPP Stránská skála, NPR Hádecká planinka a dalšími. Zajímavé bylo zapojení seniorů, z nichž se někteří rozpovídali o vlastních zážitích z daných území v minulosti.

 

O projektu si také můžete přečíst na internetových stránkách jednotlivých domovů.

http://www.vyc.brno.cz/ze-zivota-domova/aktuality - Vychodilova
http://www.pravonazivot.cz/po-stopach-koniklecu-vylet-na-kamenny-vrch/ - Právo na život
http://www.kon.brnods.cz/ - Koniklecová
http://www.pod.brnods.cz/ - Podpěrova


Finančně podpořeno městkou částí Brno - Nový Lískovec

 

Financováno z projektu FNNO Místo, kde žijeme, č. 77-FN-094

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.org

 

 Fotogalerie:

 

**