English Deutsch Facebook

Projekt Děti dětem

Přicházející podzim vybarvil na Hádech plody do temně červena i fialova a děti ze ZŠ z Brna a blízkého okolí měly možnost vyzkoušet si, jak tyto plody malují, dozvěděly se, které jsou jedlé a které by rozhodně zkoušet neměly.

 

Díky prožitkové exkurzi se seznámily s chráněným územím Hádecká planinka, Kavky i s Růženiným lomem. Vyzkoušely si poznávat přírodu pouze po hmatu, dívat se kolem sebe, hledat a poznávat chráněné rostliny. Při oblíbených odlovech živočichů v etážovém lomu se dokonce některým podařilo ulovit kudlanku nábožnou.

 

Ve druhé části projektu děti pomohly při ochraně NPR Hádecká planinka shrabáním posekané trávy. Většina dětí nadšeně hrabala celou hodinu, a tak za nimi zůstalo kus odvedené práce, za což jim patří velký dík.

 

Teď už bude na nich, jaké poznatky, vědomosti a zážitky předají dál.Exkurze a péče o chráněné území je pouze polovinou projektu. Žáky čeká ještě část, ve které vymyslí a připraví projekt pro mladší spolužáky, a na závěr konference pro všechny zúčastněné třídy.


 

Financováno z projektu FNNO Místo, kde žijeme, č. 77-FN-094

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.org

 


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

 Fotogalerie:

 

**