English Deutsch Facebook

Vílí hrátky ze zahrádky

Nový terénní program pro MŠ

V říjnu děti z mateřských školek navštěvují zahradní víly. Objeví se vždy na školní zahradě či v blízkosti školy. Víly dětem odhalují bohatost a krásu této přírody pomocí smyslových a hravých aktivit.

Tím se snaží v dětech probudit jejich citlivost k přírodě. Zvídavost dětí je podněcována pátráním po míst-ních zvířecích obyvatelích také za využití badatelských pomůcek. Kromě toho víla dětem odhalí některé přírodní zákonitosti, které mohou v přírodě pozorovat.

Finančně podpořeno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu „S Rezekvítkem za přírodou“.

 Fotogalerie:

 

**