English Deutsch Facebook

Děti dětem – žákovská konference

V úterý 8. prosince se sešli žáci 6 tříd z Brna a okolí v sále B. Bakaly. Zde byl žákovskou konferencí završen projekt Děti dětem, který jsme připravili pro žáky druhého stupně ZŠ. Hlavním tématem celého projektu byla ochrana přírody, a to jak teoretická tak praktická, hodně jsme využívali méně tradiční výukové metody (projektové vyučování, vrstevnické učení, prožitková výchova apod.).


První dvě části projektu strávili žáci s Rezekvítkem na chráněných územích v oblasti Hádů, kde jsme jim nejprve přichystali zážitkovou exkurzi a pak na vlastní kůži okusili, co to je praktická ochrana přírody - např. hrabali trávu a vystříhá-vali nálety. Mnohé si přiblížili pomocí her.


Tímto inspirováni pak žáci měli připravit naučně-zábavnou aktivitu pro své mladší spolužáky a výsledky svého snažení prezentovat na závěrečné konferenci. Během konference žáci předvedli své, často skvělé přezentační schopnosti, někteří se dokonce pochlubili videem. Potěšilo nás, že řada z nich si pro místo své akce vybrala opět Hády, takže je vidět, že v nich toto území zanechalo výraznou stopu.


I ostatní jejich aktivity byly rozmanité - divadlo, soutěže, hry. Žáci celý projekt hodnotili velmi kladně, pouze učitelé přiznávali, že to občas bylo organizačně náročné, nicméně přínosné:-). Takže do toho příště půjdeme asi zas.

 

Financováno z projektu FNNO Místo, kde žijeme, č. 77-FN-094

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.org

 


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  

**