English Deutsch Facebook

Metodické materiály k projektu Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství!

Metodické materiály k projektu Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství!

 

Metodika Děti obnovují přírodu

Program byl vytvořen pro druhý stupeň ZŠ. Žáci nejprve získali teoretické informace, které následně použili v rolové hře, ve které rozhodovali o otevření lomu. Na to navazoval program v terénu, kde měli za úkol praktickou péči o přírodu − pomáhali odstraňovat náletové dřeviny. Nakonec sami navrhli rekultivaci bývalého těžebního prostoru s ohledem na přírodu.


 

 

Metodika Zvířata v novém prostředí

Soubor aktivit pro třídy nižšího stupně ZŠ a pro veřejnost, které byly zaměřené na fenomén kolonizace volných stanovišť (lomů po ukončení těžby) živočichy a na roli různých živočichů při vývoji ekosystému. Tento materiál popisuje jednotlivé aktivity vytvořené pro osvětovou akci a je určen jako návod či inspirace pro učitele přírodovědných předmětů a další lektory a vedoucí dětských kolektivů.

 

Metodika Čtyři roucha přírody

Školní projekt pro mateřské školy, jehož nápady ale lze využít i na prvním stupni ZŠ.Projektem děti provází stromová víla, která se zrodila poté, co děti zasadily strom. Cílem bylo rozšířit a zatraktivnit pro děti z MŠ environmentální výchovu, která se v projektu prolíná s prvky zážitkové pedagogiky. Děti se seznamovaly s pestrostí a proměnami přírody v průběhu roku.

 

Metodika Nedej se, přidej se!

Zábavnou a příjemnou formou jsme se snažili zpřístupnit klientům s poruchami autistického spektra environmentální výchovu. Při tvorbě programu pro celoroční volnočasový kroužek jsme úzce spolupracovali s organizací APLA-JM, o. s. Část schůzek byla interiérová, probíhaly na Rezekvítku, druhá část pak terénní v Lamacentru Hády.

 

 

Financováno z projektu FNNO „Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství“, č. 76-FN-045.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.org

 

 

Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Soubory ke stažení:
 • 
metodika_zvirata-v-novem--f5902.pdf  (pdf, 2.5 MB), 04.03.2016, 11:34
 • 
metodika-dop--f5901.pdf  (pdf, 2.2 MB), 04.03.2016, 11:34
 • 
ctyri-roucha-prirody-pro-web--f5899.pdf  (pdf, 4.2 MB), 21.02.2016, 16:00

 

**