English Deutsch Facebook

Koniklece již kvetou

Pojdťe se s námi podívat na Kamenný vrch, kde rozkvétají tisíce konikleců.

 

Kdy: sobota 19. března 2016

Sraz: v 15:00 na zastávce Koniklecová (MHD č. 26 a 50)

Délka: cca 2 hodiny

 

Exkurze po přírodní rezervaci s odborným průvodcem Ing. Vilémem Jurkem, který se řadu let o toto chráněné území stará. Společně si prohlédnete jarní fialový koberec z konikleců, seznámíte se s dalšími rostlinami i živočichy osidlujícími toto vzácné území, i s celým vývojem této stepní lokality.

 

Na exkurzi je potřeba se přihlásit:

email: exkurze@rezekvitek.cz, telefon: 543 216 483

 

Akce je finančně podpořena MČ Brno-Nový Lískovec.Fotogalerie:
(foto: Jakub Hruška)(foto: Jakub Hruška)(foto: Jakub Hruška)(foto: Jakub Hruška)

 

**