English Deutsch Facebook

Terénní praktika pro ZŠ

Cílem praktik je přímý kontakt žáků s přírodou a propojení jejich teoretických znalostí z výuky s realitou naší přírody.

 

Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí a o statutárního města Brna vám můžeme nabídnout realizaci terénních praktik za sníženou cenu.

 

1) Terénní praktika pro 1. stupeň ZŠ

Cílová skupina: 2. – 5. třída

Termíny realizace: květen – červen 2016 (po domluvě i září a říjen 2016)

Délka: 4 hodiny (obvykle od 8:30 do 12:30)

Témata: Lesní ekosystém; Vodní ekosystém

Místo realizace: 1) les v Kohoutovicích - lesní ekosystém, 2) okolí Brněnské přehrady - vodní ekosystém

Cena: 60 Kč/žák (minimální cena 900 Kč) + odevzdání prezenční listiny žáků

 

Zapojíme celkem 10 tříd.

 

 

2) Terénní praktika pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

Cílová skupina: 6. – 9. třída nebo odpovídající ročníky gymnázií

Termíny realizace: květen - červen 2016 (po domluvě i září a říjen 2016); druhé téma podzim 2016

Délka: 4 hodiny (obvykle od 8:30 do 12:30)

Témata: Srovnání biotopu rybník a potok; druhé téma v jednání (geologie, zkoumání nerostů a hornin, pedologie aj.)

Místo realizace:  okolí Brněnské přehrady

Cena: 60 Kč/žák (minimální cena 900 Kč) + odevzdání prezenční listiny žáků

 

Zapojíme celkem 10 tříd.

 

Obecné informace k terénním praktikám  

Všechna terénní praktika vhodně doplňují výuku v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova a jsou koncipovány na principu  integrované tématické výuky. Témata jsou zpracována s důrazem na praktické činnosti v přírodě a rozvoj výzkumných dovedností. Žáci se budou učit prostřednictvím svých vlastních zkušeností a prožitku.

 

 

 

Pokud máte zájem svoji třídu zapojit, prosím kontaktujte mě:

 

Mgr. Petra Švihelová
petra.svihelova@rezekvitek.cz
775 580 201, 543 216 483

 

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a statutárního města Brna. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 logo Brnalogo MŽP

 

 Fotogalerie:

 

**