English Deutsch Facebook

Jak probíhají terénní praktika

Pět tříd s námi již vyrazilo do terénu, věnovali jsme se lesnímu a vodnímu biotopu.

 

lovení pozorování určování

 lovení vodních bezobratlých                           pozorování                             určování za pomoci klíčů

 

Co si děti z praktik odnesly?

Jaké rostliny a hlavně živočichy mohou v lese a v rybníce a u něj vidět. A díky těmto plakátům se o tom dozví i spolužáci z ostatních tříd na škole.

Vždy nás moc potěší, když naše výukové programy mají přesah i do navazující výuky ve škole.  

 vodní biotop lesní patra

                         vodní biotop                               lesní patra a jejich obyvatelé

 

Aktuálně nabízíme účast na těchto praktikách:

- pro 1. stupeň ZŠ

  • Vodní ekosystém (už je pro 1 třídu)
  • Lesní ekosystém (ještě pro 2 třídy)

- pro 2. stupeň ZŠ

  • Srovnání tekoucí a stojaté vody – 4 třídy
  • Geologie Hádů – 5 tříd

Více informací o přihlášení, konkrétních praktikách a místě konání získáte zde nebo u kontaktní osoby:

 

Mgr. Petra Švihelová
petra.svihelova@rezekvitek.cz
775 580 201, 543 216 483  

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a statutárního města Brna. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo Brnalogo MŽP

 

 

 

 

 

  

**