English Deutsch Facebook

Přírodovědná hádanka - aneb co se děje v přírodě


Tento prapodivně vypadají živočich není nic jiného než jedno z vývojových stádií slunéčka neboli berušky.

 

larva slunéčka kukla slunéčka

  larva slunéčka                                         kukla slunéčka                                     

 

svlečka mladý jedinec

       svlečka                                                       mladý jedinec

 

Je krásné, že pozorovat přírodu můžete kdykoliv!
Naše kolegyně třeba tento vývoj slunéček pozorovaly při cestách na oběd. 

**