English Deutsch Facebook

Cesta vody vodovody (3. - 9. třída)

 

 délka programu: 2 vyučovací hodiny

cílová skupina: 3. - 9. třída

požadavky: -Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Čím vším si ale musí projít při cestě do kohoutků v naší domácnosti? Kolik jí spotřebujeme? Co se s ní děje dál? Co konkrétně je ještě možné vylepšit? Seznámíme se se zdroji pitné vody a s procesy její úpravy. Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak funguje čistírna odpadních vod.

 

Zařazení do RVP pro ZV:

vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět

klíčové kompetence - k učení, komunikativní a řešení problémů
průřezové téma: Environmentální výchova

 

Doporučujeme rozšířit o terénní program Vasrůvka nad Brnem nebo interiérový program Po proudu s řekou. 

 

Program vznikl v rámci projektu OPVK "Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií", č.:CZ.1.07/1.1.00/O8.0030. 

 

OBJEDNATFotogalerie:

 

**