English Deutsch Facebook

Jak lesní víla vyprávěla na MŠ Šromova

Děti s učitelkami z Mateřské školy Šromova se v období září – listopad zapojily do projektu „Lesní víla vypráví“. Cílem projektu bylo seznámit děti s proměnami přírody v lese ve dvou ročních obdobích (podzim, zima). Děti získaly vědomosti potřebné k výsadbě stromu, následné péči o něj a v neposlední řadě prohloubily svůj vztah k lesu a stromům.
Průvodkyní a zároveň kamarádkou v projektu se dětem stala víla Lesněnka. Starší děti se s Lesněnkou setkaly již při úvodním výukovém programu v lese u Kohoutovic, za mladšími dětmi se víla vypravila do školky a setkala se s nimi na školní zahradě. V lese si děti pod vedením lektorů z Rezekvítku zopakovaly, jak se správně v lese chovat, aby neubližovaly rostlinkám ani nerušily lesní zvěř. Poté pozorovaly drobné bezobratlé živočichy, které si samy v půdě našly, nejčastější zastoupení měl mravenec. Dále si jako ptáčci sbíraly potravu a nakonec se naučily básničku o Lesněnce, kterou je možné vílu přivolat, aby se na čas ukázala v našem světě.
Po skončení úvodního programu dostaly paní učitelky do tříd spoustu kvalitně zpracovaných podkladů a pomůcek pro samostatnou práci s dětmi na téma podzim a zima, díky kterým mohly zatraktivnit environmentální výchovu v mateřské škole. Mezi aktivitami, které děti v rámci práce ve třídách plnily, bylo např. poznávání listnatých i jehličnatých stromů a jejich plodů, seznámení se s přípravou zvířátek na zimu, přikrmováním zvěře, poznávání ptáků, lesních zvířat a jejich stop. V průběhu projektu tvořily děti šaty pro jejich kamarádku - vílu Lesněnku, které jí na závěrečném programu na školní zahradě předaly.
Při závěrečném programu se děti od víly, kterou si zavolaly básničkou, dozvěděly, co vše potřebuje strom k životu a obstaraly mu to.  Pak si stromeček zasadily na školní zahradě a budou se o něj i nadále starat.


Děti práce na projektu bavila, zejména plnění některých aktivit jako např. stopování, hra na veverky a na kamarádku vílu se moc těšily. Pomůcky, které jsme do školky dostaly, budeme i nadále využívat při práci s dětmi v oblasti environmentálního vzdělávání.

Mgr. Petra Veselá
učitelka MŠ ŠromovaFotogalerie:
Odlov a pozorování lesních bezobratlých.Poznávání listů a plodů.Jaké stopy mají zvířata a čím se živí.Stopování zvířat.Šaty pro lesní vílu.Další šaty pro vílu.Vysazený strom

 

**