English Deutsch Facebook

Jarní práce na Kamenném vrchu

Na Kamenném vrchu jsme provedli dva netradiční zásahy. První byl odborný ořez stromu pomocí lezecké techniky. V západní části rezervace se nachází mohutný dub. Během dvou let se nám ho podařilo vyprostit z náporu křovin. Poslední fází byl ořez cílený na odstranění suchých větví a větví, které jsou napadeny ochmetem (parazit podobný jmelí). Pod tíhou ochmetu praskaly větve a mohly by ohrozit i návštěvníky. Nechtělo se nám však kácet krásný dub. Proto jsme zvolili jemnější postup.

Druhý počin na Kamenném vrchu byla instalace zábradlí v problémových partiích. Během kvetení konikleců očekáváme nápor návštěvníků. Ti jsou mnohdy neukáznění a vstupují do ploch s konikleci a válí se a šlapou po silně ohroženém druhu. Dřevěnými zábradlíčky demonstrujeme to, aby si lidé uvědomili, že do nejvzácnějších ploch není vstup žádoucí. Zvláštností je pak přehrazení části cesty a její odklonění. Důvod je ochrana vzácného koniklece lučního, který trpěl nadměrným sešlapáváním a neukázněnými pejskaři, kteří neumí uklízet po svém miláčkovi.

 

Věříme, že opatření pomohou dalšími příjemnějšímu životu celé rezervace a můžeme se těšit z krásného stromu a ještě větší záplavě konikleců.Fotogalerie:

 

**