English Deutsch Facebook

Čtyři tváře Lužánek

Zveme vás na komentovanou procházku nejstarším a nejvýznamnějším  brněnským parkem.
Podíváme se, jak se v průběhu času měnil, co vše zde lze zažít. A v neposlední řadě s botanikem Pavlem Veselým prozkoumáme místní květenu a stromy.

 

Kdy: úterý 15.8. 2017

Sraz: v 17:00 před Střediskem volného času v Lužánkách

Délka: zhruba 2 hodiny  

Cena: 50 Kč

 

Na exkurzi je potřeba se předem přihlásit: 

email: exkurze@rezekvitek.cz, telefon: 543 216 483

 

Exkurze byla finančně podpořena statutárním městem Brnem a Ministerstvem životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  

**