English Deutsch Facebook

Vyjádření k používání herbicidů na Kamenném vrchu

Během víkendu 23. 24. července se na Facebooku objevila nemilá zpráva, že Rezekvítek „v rezervaci na kamenném vrchu hubí nechtěné rostlinstvo Roundupem“. Jako ředitelka kanceláře Rezekvítku bych se k tomuto nepravdivému nařknutí ráda vyjádřila.

 

 


 

 

Mohu všechny ujistit, že pokud někdo na ulici Travní prováděl aplikaci herbicidu pomoci postřikovače, určitě to nebyli zaměstnanci Rezekvítku. O rezervaci se Rezekvítek stará mnoho let a něco takového bychom si nedovolili, neboť jsme si vědomi negativ používání herbicidu v životním prostředí. Vždy se snažíme najít alternativnější a šetrnější varianty. Na Kamenném vrchu používáme herbicidy pouze na zatření kmínků invazních dřevin proti jejich opětovnému zmlazení. V případě plotu kolem rezervace nebyl proveden postřik, ale byla využita citlivější metoda zatírání pařízku. Pomocí štětečku nanášíme herbicid přímo na řeznou ránu. V případě plotu se letos na jaro ošetřovalo několik jedinců trnovníku akátu a štědřence odvislého.

 

V tuto chvíli zjišťujeme, kdo prováděl zmiňovaný postřik, protože cesta na ulici Travní je stále v  rezervaci a nic takového by se tam dít nemělo. Pokud bude mít kdokoli z Vás přesnější informace o této nastalé události, která se stala letos na jaro, prosím, dejte nám vědět na e-mail: reditel@rezekvitek.cz. Děkujeme.

 

V Brně dne 27. 7. 2017

 

Ing. Tereza Žižková

ředitelka kanceláře Rezekvítku, z. s.

 

  

**