English Deutsch Facebook

Hravě v lavici i trávě

Ekologické výukové programy realizované od října 2016 do prosince 2017 jsou realizovány
za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí v rámci projektu Hravě v lavici i trávě (č. 01831662). Podpořeny jsou interiérové i terénní výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ, ale také Dny Země, Dny stromů a akce Děti pečují o přírodu.
Zavázali jsme se odučit minimálně 105 výukových programů v rozsahu 4 000 účastníkohodin. 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
SFŽPMŽP 



 

**