English Deutsch Facebook

Kosení Mokřadu pod Típečkem

Úsek péče o přírodu má za sebou velký kus práce. Během srpna se nám povedlo dokončit poměrně náročné kosení v Mokřadu pod Típečkem. Tato přírodní rezervace v Moravském krasu (poblíž Jedovnic) je naše jediná mokřadní louka, o kterou se staráme. Zajímavostí je, že se seče mozaikovitě v jedné obrovské šachovnici. To znamená, že louky nejsou sečeny v celé ploše, ale na některých plochách je záměrně ponecháván vyšší porost travin a bylin. Tyto ostrůvky vegetace poskytují úkryt i potravu pro bezobratlé živočichy.
Letos důsledkem sucha mokřad víceméně vyschnul. Pro nás to znamenalo usnadnění práce, neboť v minulosti jsme se brodili i po kolena ve studené vodě, což nám ztrpčovalo práci i náladu.
 


Fotogalerie:

 

**